R-Go Tools privacybeleid

In dit privacy beleid leggen we uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacy beleid geldt voor al uw persoonlijke informatie die we verwerken 1) wanneer uw zich inschrijft voor een nieuwsbrief, 2) wanneer u gegevens verstrekt ten behoeve van het downloaden van marketing materialen en software, 3), onze diensten koopt of gebruikt, onze websites bezoekt, 4) of anderszins met ons in contact treedt. Het privacy beleid is verdeeld in verschillende categorieën. Klik hieronder op de betreffende categorie voor meer informatie.

Privacybeleid faqs

Wij zijn R-Go Tools B.V., een producent van ergonomische hulpmiddelen ten behoeven van de kantoor werkplekken, in brede zin. Wij zijn gevestigd aan de Techniekweg 15, 4143HW te Leerdam, Nederland. Wij zijn verwerkersverantwoordelijke voor de in dit privacy beleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf is een beleid dat de persoonsgegevens alleen gebruikt wordt voor het doel dat zij is verstrekt dan wel verzamelt. Doet u een beroep op uw rechten, zoals uw recht op inzage, rectificatie, wissing van gegevens, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid of intrekking van uw toestemming, of bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u in contact komen conform de rechten die in deze policy zijn neergelegd. Zie hiervoor paragraaf “Uw rechten”.

Algemeen Bijzondere gegevens Bedrijfsgegevens: Wij verzamelen uw Bedrijfsnaam, inschrijving bij de KvK, uw BTW nummer adres en vestigingsplaats, land. Contactgegevens: Uw contactgegevens kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als u zich voor een bepaalde dienst registreert of een persoonlijk account aanmaakt, kunnen we ook uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult. Informatie over uw aanvragen, aankopen, aanmeldingen, downloads: Als u een aanvraag indient via de website of per e-mail dan worden alle gegevens die u daarin verstrekt geregistreerd. Onze communicatie met u: Als u ons een e-mail stuurt of online of via sociale media met ons communiceert, registreren wij dit. We registreren ook uw communicatievoorkeuren. Als u ons belt, legt onze Klantenservice uw vragen of klachten vast in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken vastleggen voor trainingsdoeleinden of ter voorkoming of bestrijding van fraude. Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites gebruikt: Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. We kunnen een automatische melding krijgen als u onze e-mails opent of in zo’n e-mail op een link klikt. Informatie over sociale media: Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Als u bijvoorbeeld met een social media-account inlogt op onze diensten, kunnen wij uw social media-profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen vindt u op de website en in het privacy beleid van de provider van het sociale netwerk. Informatie die u met ons wilt delen: U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u uw interesses en voorkeuren met ons deelt, een reactie voor ons plaats op Facebook, een klantenonderzoek invult of u inschrijft voor een prijsvraag. Bepaalde categorieën persoonsgegevens, bijvoorbeeld raciale of etnische oorsprong of medische gegevens verzamelen wij NIET. Cookies en vergelijkbare technologieën Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Het verzamelen van de voorgemelde gegevens gebeurd op de volgende manieren. We verzamelen gegeven die u aan ons verstrekt Wanneer u een bestelling plaats per e-mail of via de website, een online account creëert, zich registreert voor een van nieuwsbrieven, contact opneemt met onze klantenservice, zich inschrijft voor onze e-mailberichten. We ontvangen uw persoonsgegevens van uw inkoopcoöperatie, en overige bedrijven die betrokken zijn bij het faciliteren van uw inkopen We krijgen uw gegevens van deze partijen om uw bekent te maken met het assortiment waar u beschikking over heeft om deze te verkopen aan uw eind klanten. Ook krijgen wij deze gegevens van deze partijen om uw aankopen te verwerken en af te handelen. Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën Meer informatie is te lezen in het cookiebeleid op onze websites of de mobiele app die u gebruikt. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk Zie ‘Soorten persoonsgegevens die we verwerken’ hierboven.

1) De belangrijkste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken zijn het volgende. Om onze diensten aan u te leveren Om uw aankopen te kunnen afhandelen moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld uw naam, adres en andere identificerende informatie nodig om uw aankoop op het juiste adres af te leveren. Om u te informeren over de levering van uw aankoop, hebben we uw contactgegevens nodig. Voor statistisch onderzoek Algemeen We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze producten, websites, sociale media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Gegevenscategorieën Om ons onderzoek te verrichten kunnen we gebruikmaken van de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens, waaronder uw aankoopgegevens, downloadgegevens, inschrijving voor de verschillende nieuwsbrieven. We combineren deze gegevens met de gegevens die we verzamelen met cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt. We kunnen deze informatie combineren met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of marketingstrategie of vergelijkbare technologieën door externe leveranciers zijn verkregen. Zie het cookiebeleid op onze website voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en maken daarbij geen gebruik van uw naam of e-mailadres. Voorbeelden Met cookies en vergelijkbare technologieën onderzoeken we hoe bezoekers onze website gebruiken zodat we deze intuïtiever kunnen maken. Rechtsgrond We verwerken uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen om een betere dienstverlening en aanbiedingen voor onze klanten te ontwikkelen, om onze klantenservice aan te scherpen en om het ontwerp en de inhoud van onze websites te kunnen verbeteren. Recht op bezwaar U heeft, op grond met uw specifieke situatie verband houdende redenen, het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor statistisch onderzoek (zie ‘Uw rechten’ hieronder). Om u updates en speciale aanbiedingen te sturen op basis van uw interesses Communicatie Als u aankoop doet, sturen we u gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen voor gerelateerde producten en diensten in onze e-mails. U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven van R-Go Tools, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van nieuwe producten, aanbiedingen, inspirerende werkplek oplossingen, en de actuele ontwikkelingen omtrent ergonomie. We kunnen ook via andere communicatiekanalen gepersonaliseerde advertenties en speciale aanbiedingen sturen, zoals via de post of, met uw toestemming, via sociale kanalen (o.a. Facebook Messenger, WhatsApp of WeChat). Gegevenscategorieën We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren. Om te weten wat voor u relevant is, kunnen we automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonsgegevens te analyseren. Voor dit doeleinde kunnen we gebruik maken van de hierboven beschreven categorieën. We combineren deze gegevens met de gegevens die we verzamelen met cookies en vergelijkbare technologieën als u onze website bezoekt gebruikt. We kunnen deze informatie combineren met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische cookies of marketingstrategie of vergelijkbare technologieën door externe leveranciers zijn verkregen. Zie het cookiebeleid op onze website voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. Rechstgrond We verwerken uw persoonsgegevens zoals in deze alinea staat beschreven voor ons gerechtvaardigde belang en de belangen van derde partijen om u relevante aanbiedingen en updates te kunnen bieden. Voor overige direct marketingdoeleinden Aangepaste doelgroepbenadering We kunnen deelnemen in Facebooks Custom Audience-programma, waarmee we u gepersonaliseerde advertenties op uw tijdlijn kunnen tonen. We kunnen daartoe uw e-mailadres met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. We kunnen uw boekingsgegevens gebruiken om ons publiek te bepalen. Lees meer  over hoe Facebook uw gegevens voor dit doeleinde gebruikt en hoe u kunt bepalen  hoe informatie over u door Facebook wordt gebruikt om de getoonde advertenties te personaliseren. U kunt ook het privacybeleid  van Facebook lezen. We kunnen vergelijkbare programma’s van andere sociale netwerken gebruiken. U kunt uw deelname aan het Custom Audience-programma van Facebook (of vergelijkbare programma’s) beëindigen door ons een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres waarvoor de beëindiging in moet gaan (zie ‘Uw rechten’ hieronder). U heeft mogelijk ook toestemming gegeven voor gepersonaliseerde advertenties op uw Facebook-tijdlijn of als onderdeel van uw gebruik van andere sociale netwerken via ons cookiebeleid. In het cookiebeleid op onze website leest u hoe u uw toestemming kunt intrekken. 2) Rechtsgrond. We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om u producten en diensten aan te bieden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden, indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde partij of op basis van uw toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen (indien aanwezig). U kunt ook contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken (zie ‘Uw rechten’ hieronder). Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van het contract of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die u bij ons heeft aangevraagd. Dan moeten we bijvoorbeeld uw aankoop annuleren of kunnen we de aanvullende RMA verzoek die u heeft aangevraagd niet verwerken. Om met u te communiceren We gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren over onze producten, om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen We verzamelen, bewaren en gebruiken uw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen. We kunnen door de wet worden gedwongen uw identiteitsgegevens te verzamelen en deze met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Algemeen Wij kunnen toegang tot uw persoonsgegevens geven aan of deze delen met onze serviceproviders of onderaannemers voor de volgende doeleinden. Voor ondersteunende diensten Voor het leveren van onze producten maken we gebruik van derden, zoals logistieke bedrijven, IT-leveranciers, social media providers, marketingbureaus, banken en screeningdiensten. Al deze derden zijn verplicht uw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. Binnen R-Go Tools worden bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door de verwerking en consolidatie van informatie (waaronder persoonsgegevens) in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen worden door een serviceprovider gehost en beheerd. Enkel onze medewerkers hebben toegang tot deze gegevens, zij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken waar dat nodig is voor de relevante bedrijfsfunctie en in navolging van dit privacybeleid. Statistisch onderzoek en direct marketing We kunnen uw persoonsgegevens delen met groepsbedrijven en derde partijen voor statistisch onderzoek en direct marketing. Zie ‘Statistisch onderzoek’, ‘Om u updates en speciale aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw interesses’ en ‘Overige direct marketingdoeleinden’ hierboven voor meer informatie. Websites van derden. Onze websites bevatten links naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze websites. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden. R-Go Tools aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan hun privacy beleid (indien beschikbaar).

R-Go Tools neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Door contact op te nemen met ons afdeling AVG van R-Go Tools (zie hieronder) kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, waaronder het recht (1) op inzage in uw gegevens, (2) op rectificatie van uw persoonsgegevens, (3) op het wissen van uw persoonsgegevens, (4) op het beperken van de verwerking van uw gegevens, (5) het recht op gegegevensoverdraagbaarheid en (6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Recht op inzage U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die u nodig heeft om dit recht goed uit te kunnen oefenen. Recht op rectificatie U heeft het recht uw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; dit kan ook de afgifte van een aanvullende verklaring inhouden. Recht op gegevenswissing U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat uw gegevens worden verwijderd door ons en, waar mogelijk, door alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij uw gegevens eerder openbaar hebben gemaakt. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het aanvankelijke doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Vanwege de wijze waarop wij bepaalde diensten inrichten, kan het enige tijd duren voordat backups zijn gewist. Recht op beperking van verwerking U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven. Recht op gegevensoverdraagbaarheid Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden uw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke. Recht op bezwaar U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ (waaronder profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormen (zie ‘Rechtsgrond’ hierboven). U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiertoe behoren ook profileringsdoeleinden voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Als u beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor u uw toestemming heeft gegeven te volgen. U kunt bijvoorbeeld uw toestemming intrekken door op de afmeldingslink in de e-mail te klikken, door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen (indien aanwezig). Meer informatie over het intrekken van uw toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken wanneer u onze websites bezoekt apps gebruikt, vindt u in het cookiebeleid op onze website. Er kunnen zich situaties voordoen waarin we het recht hebben uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, te weigeren of te beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld uw verzoek tot inzage weigeren wanneer wij dit nodig achten om de rechten en vrijheden van andere individuen te beschermen, of weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt bijvoorbeeld niet als de persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of als we de gegevens niet verwerken op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract. U kunt op elk moment beroep op uw rechten doen door uw verzoek te sturen naar het Privacy Office van R-Go Tools: R-Go Tools Afdeling AVG Techniekweg 15 4143HW Leerdam Nederland E-mail: privacy@r-go-tools.com U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacy beleid. Bij onopgeloste problemen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl in Den Haag. Dit privacy beleid is ingegaan op 14 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacy beleid. Dit privacy beleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden